Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

2013-10-23T07:08:30+02:00

Ủy ban nhân dân thưởng cả tỷ đồng cho môi giới bất động sản

Posted by Canhosaigon
Ủy ban nhân dân thưởng cả tỷ đồng cho môi giới bất động sản

Đó là một trong những nội dung Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến ký ban hành.

Cơ chế này sẽ không áp dụng cho các đối tượng là cơ quan Nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị công lập sử dụng ngân sách Nhà nước để hoạt động; doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN và khu chức năng vận động dự án đầu tư văn phòng cho thuê quận 1 vào KCN, khu chức năng do doanh nghiệp đó làm chủ đầu tư hạ tầng và những người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, chính sách này cũng có cơ chế hỗ trợ đối với doanh nghiệp có dự án cho thuê vào KCN thuộc KKT Nghi Sơn với các lĩnh vực như: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, các khu chức năng văn phòng khác trong KKT Nghi Sơn và Đầu tư xây dựng khai thác kinh doanh cảng biển.

Với điều kiện: Tự bố trí kinh phí để thực hiện san lấp, giải phóng mặt bằng và đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục tiêu hoạt động của dự án văn phòng cho thuê; Thực hiện xong san lấp mặt bằng đối với dự án đầu tư hạ tầng vào KCN; thực hiện xong san lấp mặt bằng và hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ đối với dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trường hợp dự án triển khai không đúng tiến độ thì nhà đầu tư phải báo cáo nêu rõ và được Ban Quản lý KKT Nghi Sơn chấp thuận.

Các doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện trên sẽ được hỗ trợ 10% chi phí san lấp mặt bằng theo quyết toán của doanh nghiệp, được Ban Quản lý KKT Nghi Sơn thẩm định, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/1ha.

See comments

To be informed of the latest articles, subscribe:

comments

Girl Gift Template by Ipietoon - Hosted by Overblog